Saturday, 23/10/2021 - 13:55|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ LỚP 7,8,9 TỈNH YÊN BÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ LỚP 7,8,9 TỈNH YÊN BÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chiều ngày 12/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến thẩm định tài liệu giáo dục địa ...
Tài nguyên Download
Liên kết website