Saturday, 26/11/2022 - 15:15|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
ĐOÀN HỌC SINH DỰ THI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐẠT GIẢI CAO TRONG CUỘC THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” DO CỤM THI ĐUA SỐ 5 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

ĐOÀN HỌC SINH DỰ THI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI ĐẠT GIẢI CAO TRONG CUỘC THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” DO CỤM THI ĐUA SỐ 5 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

Từ ngày 27/10/2022 đến ngày 28/10/2022, cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” do Cụm thi đua số 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thành công tốt đẹp.
Liên kết website