Sunday, 03/12/2023 - 08:54|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TỪ NĂM HỌC 2023-2024 ĐẾN HẾT NĂM HỌC 2025-2026

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TỪ NĂM HỌC 2023-2024 ĐẾN HẾT NĂM HỌC 2025-2026

Ngày 08/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026, Nghị quyết này tích hợp các nội dung của Nghị quyết số ...
Liên kết website