Wednesday, 20/01/2021 - 13:11|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020-2021 bằng hình thức 3 chung

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2020-2021 bằng hình thức 3 chung

Thực hiện kế hoạch số 80/KH-GDTX ngày 19/10/2020 của Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái về tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2020 -2021 theo hình thức 3 chung. Ngày 9, 10, 11 tháng 11 năm 2020 Trung tâm tiến hành tổ chức kiểm tra giữa học kỳ cho hơn 1.200 em học sinh của hơn 30 lớp ở cả 3 khối học ...
Tài nguyên Download
Liên kết website