Wednesday, 26/02/2020 - 00:36|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 5, TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 5, TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Ngày12/01/2020, Chi bộ 5 -Trung tâm GDTX tỉnh thuộc Đảng bộ Sở GD$ĐTYên Bái long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2022 và bầu Ban Chi ...