Monday, 04/07/2022 - 13:13|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 và chia tay học viên khối 12.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022 Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 và chia tay học viên khối 12.

Liên kết website