Monday, 04/07/2022 - 12:35|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523

Ngày 22/02/2021 Học sinh Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái bắt đầu đến trường sau Tết Tân Sửu năm 2021.

Ngày 22/02/2021 Học sinh Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái bắt đầu đến trường trong buổi học đầu tiên sau Tết Tân Sửu năm 2021. Các em chấp hành rất nghiêm quy định phòng dịch và các nội quy của trung tâm. Thế đã là một thành công nho nhỏ trong một thời gian dài thực hiện công tác giáo dục đạo đức đối với học sinh hệ GDTX.

Ngày 22/02/2021 Học sinh Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái bắt đầu đến trường trong buổi học đầu tiên sau Tết Tân Sửu năm 2021. Các em chấp hành rất nghiêm quy định phòng dịch và các nội quy của trung tâm. Thế đã là một thành công nho nhỏ trong một thời gian dài thực hiện công tác giáo dục đạo đức đối với học sinh hệ GDTX.

Liên kết website