Monday, 04/07/2022 - 13:53|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523

Ngày 20/11/2020 Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức Giao lưu giữa Viên chức, nhân viên hiện đang công tác với các thành viên Hội Cựu giáo chức

Ngày 20/11/2020 Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức Giao lưu giữa Viên chức, nhân viên hiện đang công tác với các thành viên Hội Cựu giáo chức

Ngày 20/11/2020 Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức Giao lưu giữa Viên chức, nhân viên hiện đang công tác với các thành viên Hội Cựu giáo chức

Liên kết website