Saturday, 23/10/2021 - 15:27|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523

Để phòng dịch Covid-19, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức 4 đợt kiểm tra học kỳ II cho hơn 1.200 học viên của 30 lớp.

Tài nguyên Download
Liên kết website