Thursday, 01/10/2020 - 14:45|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản

Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠN BẢN 1.01 chứng minh thư phô tô (không cần công chứng)2.02 ảnh 4x63.Đơn xin đăng ký dự kiểm tra (file đính kèm)4.Lệ phí dự kiểm tra: 700.000 đồng.5.Số tài khoản nộp lệ phí: 103867732030                                Họ và tên: Đỗ Thị Thúy Duyên (ĐT: ...
Tài nguyên Download
Liên kết website