Chủ nhật, 17/01/2021 - 01:48|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đặng Thị Tú Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Tổ chức và Hành chính, Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0915454332
  • Email:
   dtphuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
   0917363865
  • Email:
   nnlam@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên
  • Điện thoại:
   0915 274.620
  • Email:
   nxthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thúy Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0396.250.150
  • Email:
   dtduyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0977.569.965
  • Email:
   nthang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   bmhue@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website