Monday, 04/07/2022 - 13:57|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đặng Thị Tú Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Tổ chức và Hành chính, Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tài chính, Ngân hàng - Chứng chỉ NV sư phạm
  • Điện thoại:
   0915454332
  • Email:
   dtphuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thúy Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0396.250.150
  • Email:
   dtduyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hành chính học
  • Điện thoại:
   0977.569.965
  • Email:
   nthang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngân hàng
  • Điện thoại:
   0917363865
  • Email:
   nnlam@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0915 274.620
  • Email:
   nxthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Điều dưỡng viên sơ cấp
  • Điện thoại:
   0394.634.657
  • Email:
   nhyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915211058
  • Email:
   nnson@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987.888.675
  • Email:
   nnlinh@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website