Monday, 04/07/2022 - 13:21|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0976.778.774
  • Email:
   tkchung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Đức Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học
  • Điện thoại:
   0912.461.484
  • Email:
   ldtho@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0912.339.920
  • Email:
   ndtoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0984456115
  • Email:
   htthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988421536
  • Email:
   ptngan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Phan Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0914.259.417
  • Email:
   tpquang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Cảnh Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0912.952.826
  • Email:
   ncquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0986.937.466
  • Email:
   ptthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh, KTNN
  • Điện thoại:
   0977846272
  • Email:
   lthchuyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh học
  • Điện thoại:
   0984.611.674
  • Email:
   nthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0982132684
  • Email:
   ptlinh@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website