Wednesday, 20/01/2021 - 14:08|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ Trưởng Tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0976.778.774
  • Email:
   tkchung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Đức Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912.461.484
  • Email:
   ldtho@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912.339.920
  • Email:
   ndtoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Vi Biên Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915.512.585
  • Email:
   vbcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Cảnh Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912.952.826
  • Email:
   ncquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Phan Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914.259.417
  • Email:
   tpquang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968.087.018
  • Email:
   ttanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984.611.674
  • Email:
   nthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0918270566
  • Email:
   nhnga@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988421536
  • Email:
   ptngan@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website