Saturday, 26/11/2022 - 16:31|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng KHTN, Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0984456115
  • Email:
   htthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0976.778.774
  • Email:
   tkchung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Đức Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học
  • Điện thoại:
   0912.461.484
  • Email:
   ldtho@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0912.339.920
  • Email:
   ndtoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0787428332
  • Email:
   nqhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Phan Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0914.259.417
  • Email:
   tpquang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Cảnh Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0912.952.826
  • Email:
   ncquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0986.937.466
  • Email:
   ptthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0982132684
  • Email:
   ptlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đinh Thị Vân Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948016866
  • Email:
   dtvkhanh@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website