Saturday, 26/11/2022 - 16:27|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Lê Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0853287885
  • Email:
   lttruong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHXH, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Địa lý
  • Điện thoại:
   0915838302
  • Email:
   dhtrang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Tô Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0943046869
  • Email:
   tthoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0945.351.250
  • Email:
   vhanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0972.590.226
  • Email:
   nklien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Bích Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0913.302.289
  • Email:
   tbhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đoàn Phương Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử học
  • Điện thoại:
   0917.378.568
  • Email:
   dphoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0912.070.580
  • Email:
   tthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nông Thị Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0833.280.577
  • Email:
   nthoc@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0972.067.435
  • Email:
   nthue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lý Thị Phương Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0914.998.877
  • Email:
   lpnhung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0915.200.476
  • Email:
   nbthao@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lê Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338647982
  • Email:
   ntlhan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966272469
  • Email:
   nvhung@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website