Sunday, 24/01/2021 - 22:02|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0915211058
  • Email:
   nnson@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Tin học và Dạy nghề
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982764204
  • Email:
   lmhang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Bích Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913.302.289
  • Email:
   tbhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Vân Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974.316.111
  • Email:
   nvquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977.700.838
  • Email:
   ddhau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thanh Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984.543.225
  • Email:
   pthau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nghiêm Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917 225.161
  • Email:
   nblien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thế Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ TH&DN, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Điện thoại:
   0975.193.883
  • Email:
   nttan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963.847.172
  • Email:
   dtthanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ TH&DN, Bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Tô Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tin học và Dạy nghề
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0949384268
  • Email:
   nthoan@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website