Thursday, 01/10/2020 - 14:05|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Sen
Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn Trần Thị Sen
Ngày tháng năm sinh 25/02/1976
Giới tính Nữ
Điện thoại 0946048058
Email ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tài nguyên Download
Liên kết website