Sunday, 09/08/2020 - 11:57|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo - Bồi Dưỡng
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng ĐT-BD, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0987.888.675
  • Email:
   nnlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914.147.521
  • Email:
   nqtuan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834.343.228
  • Email:
   ndcanh@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website