Wednesday, 20/01/2021 - 13:09|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Phòng ĐT&BD, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Điện thoại:
   0987.888.675
  • Email:
   nnlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914.147.521
  • Email:
   nqtuan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834.343.228
  • Email:
   ndcanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988.763.978
  • Email:
   btloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944689632
  • Email:
   httha@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website