Friday, 05/06/2020 - 05:57|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thi Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website