Saturday, 23/10/2021 - 14:33|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Đoàn TNCS HCM
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0386602730
  • Email:
   dtncs@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987.888.675
  • Email:
   nnlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Công nghệ, Bí thư đoàn trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0866774570
  • Email:
   ttmui@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0988914095
  • Email:
   nvhung@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website