Wednesday, 20/01/2021 - 13:22|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Phòng ĐT&BD, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Điện thoại:
   0987.888.675
  • Email:
   nnlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thế Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ TH&DN, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Điện thoại:
   0975.193.883
  • Email:
   nttan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ TH&DN, Bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0866774570
  • Email:
   ttmui@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0988914095
  • Email:
   nvhung@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website