Saturday, 02/07/2022 - 17:54|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Đoàn TNCS HCM
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0386602730
  • Email:
   dtncs@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977.700.838
  • Email:
   ddhau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0984456115
  • Email:
   htthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988421536
  • Email:
   ptngan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0972.067.435
  • Email:
   nthue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHCN, Bí thư đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Ngô Thị Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919.954.467
  • Email:
   nnduyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0866774570
  • Email:
   ttmui@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0988914095
  • Email:
   nvhung@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website