Thứ tư, 15/07/2020 - 02:03|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Điện thoại:
   0945467697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Đình Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0912134678
  • Email:
   ldcuong@gdtxyenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Tài nguyên Download
Liên kết website