Wednesday, 20/01/2021 - 14:31|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0915211058
  • Email:
   nnson@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Email:
   bmhue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Xã hội, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0915838302
  • Email:
   dhtrang@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website