Wednesday, 20/01/2021 - 13:13|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Lê Đình Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc
  • Điện thoại:
   0988868884
  • Email:
   ldcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư, Phó Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0945467697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Điện thoại:
   0353389643
  • Email:
   nttinh@gdtxyenbai.edu.vn
Tài nguyên Download
Liên kết website