Saturday, 26/11/2022 - 15:39|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Lê Đình Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Vật Lý - Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0988868884
  • Email:
   ldcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư, Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0945.467.697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0353389643
  • Email:
   nttinh@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website