Monday, 04/07/2022 - 13:22|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
 • Lê Đình Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Vật Lý - Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0988868884
  • Email:
   ldcuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tố Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư, Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật
  • Điện thoại:
   0945.467.697
  • Email:
   ntomai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0353389643
  • Email:
   nttinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đoàn TNCS HCM
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0386602730
  • Email:
   dtncs@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0946048058
  • Email:
   ttsen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đặng Thị Tú Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Tổ chức và Hành chính, Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tài chính, Ngân hàng - Chứng chỉ NV sư phạm
  • Điện thoại:
   0915454332
  • Email:
   dtphuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thúy Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0396.250.150
  • Email:
   dtduyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hành chính học
  • Điện thoại:
   0977.569.965
  • Email:
   nthang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngân hàng
  • Điện thoại:
   0917363865
  • Email:
   nnlam@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ thuật viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0915 274.620
  • Email:
   nxthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Điều dưỡng viên sơ cấp
  • Điện thoại:
   0394.634.657
  • Email:
   nhyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915211058
  • Email:
   nnson@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987.888.675
  • Email:
   nnlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947739733
  • Email:
   phongdtbd@gdtxyenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Điện thoại liên hệ: 0947.739.733  hoặc  0359.739.733

 • Phạm Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0915987264
  • Email:
   pkhoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Minh Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0946212618
  • Email:
   nmluu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919672864
  • Email:
   dthoang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0947.246.699
  • Email:
   bmhue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977.700.838
  • Email:
   ddhau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Trung văn
  • Điện thoại:
   0988.763.978
  • Email:
   btloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912722189
  • Email:
   nkloan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Kim Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0976.778.774
  • Email:
   tkchung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Đức Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học
  • Điện thoại:
   0912.461.484
  • Email:
   ldtho@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đức Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0912.339.920
  • Email:
   ndtoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0984456115
  • Email:
   htthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988421536
  • Email:
   ptngan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Phan Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Sư phạm Tin học
  • Điện thoại:
   0914.259.417
  • Email:
   tpquang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Cảnh Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý
  • Điện thoại:
   0912.952.826
  • Email:
   ncquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0986.937.466
  • Email:
   ptthuy@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh, KTNN
  • Điện thoại:
   0977846272
  • Email:
   lthchuyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Sinh học
  • Điện thoại:
   0984.611.674
  • Email:
   nthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Hóa học
  • Điện thoại:
   0982132684
  • Email:
   ptlinh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0853287885
  • Email:
   lttruong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHXH, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Địa lý
  • Điện thoại:
   0915838302
  • Email:
   dhtrang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Tô Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0943046869
  • Email:
   tthoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0945.351.250
  • Email:
   vhanh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0972.590.226
  • Email:
   nklien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Bích Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Văn học
  • Điện thoại:
   0913.302.289
  • Email:
   tbhai@gdtxyenbai.edu.vn
 • Đoàn Phương Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử học
  • Điện thoại:
   0917.378.568
  • Email:
   dphoa@gdtxyenbai.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0912.070.580
  • Email:
   tthien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nông Thị Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0833.280.577
  • Email:
   nthoc@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0972.067.435
  • Email:
   nthue@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lý Thị Phương Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0914.998.877
  • Email:
   lpnhung@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Anh văn
  • Điện thoại:
   0915.200.476
  • Email:
   nbthao@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982764204
  • Email:
   lmhang@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Tô Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Khoa học Công Nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949384268
  • Email:
   nthoan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Lê Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Phòng KHCN, Bí thư đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386062730
  • Email:
   lthieu@gdtxyenbai.edu.vn
 • Phạm Thanh Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984.543.225
  • Email:
   pthau@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nghiêm Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917 225.161
  • Email:
   nblien@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học - Chứng chỉ NV sư phạm
  • Điện thoại:
   0914.147.521
  • Email:
   nqtuan@gdtxyenbai.edu.vn
 • Ngô Thị Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919.954.467
  • Email:
   nnduyen@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Vân Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974.316.111
  • Email:
   nvquynh@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989.208.579
  • Email:
   nmsuong@gdtxyenbai.edu.vn
 • Hà Huy A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
 • Trần Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0866774570
  • Email:
   ttmui@gdtxyenbai.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH đoàn trung tâm
  • Điện thoại:
   0988914095
  • Email:
   nvhung@gdtxyenbai.edu.vn
Liên kết website