Thông báo số 411/TB- GDTX ngày 23/10/2018 V/v thông báo lịch học đợt VI- Lớp Đại học Luật K7

Cập nhật: 26/10/2018. Lượt xem: 2673

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

Số: 411/TB-GDTX

V/v  thông báo lịch học đợt VI

Lớp Đại học Luật K7

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Yên Bái, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

                  Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K7 (VB1-K16)

 

          Được sự ủy quyền của Viện ĐH Mở Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên lịch học đợt VI, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

Số tiết

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Luật Đất đai

3

40

Ngày 01->04/11/2018

07/12/2018

2

Công pháp quốc tế

3

40

Ngày 05->08/11/2018

3

Tư pháp quốc tế

3

40

Ngày 09->12/11/2018

4

Pháp luật về trọng tài thương mại

3

40

Ngày 13->16/11/2018

5

Pháp luật về Điều ước quốc tế

2

25

Ngày 17, 18; tối 18/2018

08/12/2018

6

Luật biển quốc tế

2

25

Ngày 19,20; tối 20/11/2018

Tổng cộng:

16

 

 

 

      Lưu ý: 

     Trung tâm thu tiền học kỳ VI vào các ngày: 05,06,07/11/2018 với số tiền là: 5.568.000đ/học viên (Năm triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn), bao gồm: Học phí: 16 TC x 342.000đ/1TC = 5.472.000đ; Tiền phục vụ: 60.000đ; Tiền ấn phẩm thi: 36.000đ.

       Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

          Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

      Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: VT; ĐTBD.

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                 (Đã ký)

    Nguyễn Thị Tố Mai

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 279 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595819

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái