Kế hoạch số 219/KH-GDTX ngày 24/8/2018 về việc Tổ chức khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019

Cập nhật: 02/10/2018. Lượt xem: 2484

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

            Số: 219/KH-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 24 tháng 8  năm 2018

                                                                           

KẾ HOẠCH

Khai giảng năm học 2018 - 2019

 

          Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái;

         Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

         Căn cứ Hướng dẫn số 796/HD-SGDĐT ngày 23/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái v/v Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2018-2019,

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất để thực sự là ngày hội an toàn, trang nghiêm, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên toàn đơn vị bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

 2. Phát huy và nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đối với nhiệm vụ được Ngành và cấp trên giao.

3. Tạo sự đồng thuận trong đơn vị và toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thường xuyên.

4. Ổn định đội ngũ, chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để triển khai thực hiện năm học mới đạt kết quả tốt.

5. Tạo điều kiện để học viên được đến lớp, tránh tình trạng học viên của Trung tâm vì điều kiện khó khăn mà không được đến lớp.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 7h30’, thứ Tư, ngày 05/9/2018.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái ( Cơ sở II -Tổ 57, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

2. Thành phần:

2.1. Đại biểu mời:

 - Sở GD&ĐT; Đảng ủy- HĐND- UBND Phường Minh Tân; Công an Phường Minh Tân; Tổ dân phố 57- Phường Minh Tân, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái; Trường Cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái.

- Thường trực Hội phụ huynh; Đại diện phụ huynh các lớp (02phụ huynh/01lớp).

2.2. Đại biểu dự: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm; Học viên các lớp GDTX cấp THPT tại trường CĐVHNT&DL và Trung tâm.

3. Chương trình và phân công thực hiện

 

Chương trình

 

Người thực hiện

Văn nghệ chào mừng 5-7 tiết mục

Công đoàn + Đoàn Thanh niên

(Đ/c Lê Trung Hiếu chỉ đạo)

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Lê Thị Trường

Đọc thư khai trường của Chủ tịch nước

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Diễn văn khai giảng năm học mới

Đ/c Nguyễn Anh Thư

Đánh trống khai trường

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)

Đại biểu cấp trên

Đại biểu Hội PHHS phát biểu

Phụ huynh lớp 12A

(GVCN chọn, duyệt bài)

Quyết tâm thư thi đua dạy tốt

Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên

Quyết tâm thư thi đua học tốt, rèn luyện tốt

Học viên lớp 12B

(GVCN chọn, duyệt bài)

Bế mạc buổi lễ khai giảng

Đ/c Lê Thị Trường

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ (Có  dự toán riêng)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ Văn hóa, GVCN lớp: Kê, dọn bàn ghế; Tổ chức và quản lý học viên.

2. Phòng TC-HC, GVCN lớp: Chuẩn bị CSVC, giấy mời.

3. Công đoàn, Đoàn TN: Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng.

4. Chào cờ: Yêu cầu toàn thể CBVC và học sinh hát Quốc ca.

5. CBVC được phân công chuẩn bị và thực hiện theo phần II của kế hoạch.

6. Trang trí trống: Lớp 10A, GVCN lớp chỉ đạo trang trí trống.

7. Tiếp tân: Đ/c Lý Thị Phương Nhung, Đ/c Nguyễn Vân Quỳnh.

8. CBVC có mặt dự khai giảng trước 15 phút. Trang phục nữ: Áo dài truyền thống; Nam: Áo trắng thắt cavát, quần tối màu, đi giầy./.

    Nơi nhận:

       - Sở GD&ĐT;

      - Khối TĐ GDCN-TX;

      - CBVC của đơn vị;

      - Lưu:  VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 125 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596059

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái