Thông báo số 350/TB-GDTX ngày 24/9/2018 V/v tuyển sinh các lớp Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho học sinh

Cập nhật: 01/10/2018. Lượt xem: 2533

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 350/KH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh các lớp Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho học sinh

 

        Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái;

       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

         Trung tâm GDTX tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho học sinh tại Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019;

- Đáp ứng nhu cầu học Ngoại ngữ (tiếng Anh) của học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Bảo đảm thực hiện giảng dạy để đạt được kết quả theo đúng mục tiêu của chương trình đã xây dựng.

II. Nội dung

1. Chương trình Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Tiếng Anh theo khung năng lực ngôn ngữ (có kế hoạch giảng dạy kèm theo)

2. Tổ chức các lớp học:

- Các lớp học:

          + Lớp tiếng anh Pre-Starters Level 1,2:         HS Mẫu giáo 4,5 tuổi

          + Lớp tiếng anh Pre-Starters Level 3:            HS lớp 1

          + Lớp tiếng anh Starters Level 1:                   HS lớp 2

          + Lớp tiếng anh Starters Level 2:                   HS lớp 3

          + Lớp tiếng anh Starters Level 3,4:                HS lớp 4

          + Lớp tiếng anh Mover Level 1,2:                 HS lớp 5

          + Lớp tiếng anh Mover Level 3,4:                 HS lớp 6

          + Lớp tiếng anh Flyer Level 1,2:                   HS lớp 7

          + Lớp tiếng anh Flyer Level 3,4:                   HS lớp 8

- Dự kiến khai giảng: 14h00 chiều ngày 06,07/10/2018.

- Đối tượng: Học sinh từ lớp mẫu giáo 4 tuổi đến học sinh lớp 8

- Thời gian: 02 buổi/tuần (30 buổi/khóa)

- Lịch học: Học vào các buổi tối từ thứ 2-thứ 6 và ngày thứ Bảy, Chủ nhật

hàng tuần (Lịch học chi tiết do đăng ký của phụ huynh )

- Học phí: 20.000đ/buổi (Tối thiểu 200.000đ/buổi/lớp)

- Tài liệu: 50.000đ/bộ/khóa học

- Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, Đường Tô Hiệu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tổ Ngoại ngữ -Tin học

- Tổ chức thực hiện tuyển sinh bằng các hình thức:

            + Xây dựng thông báo tuyển sinh và thông báo trên website và facebook trung tâm;

            + Gọi điện cho phụ huynh học sinh;

            + Gửi tin nhắn SMS sử dụng dịch vụ tin nhắn đồng loạt.

 - Lập hồ sơ mở lớp:

          + Lập danh sách lớp;

          + Xây dựng quyết định mở lớp trình giám đốc duyệt và phát hành;

          + Xây dựng phân phối chương trình;

        + Chuẩn bị tài liệu cho học sinh và hoàn thiện hồ sơ mở lớp.

           + Xây dựng thời khóa biểu, phân công giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm;

- Tổ chức khai giảng lớp học:

         + Phân công cán bộ, giáo viên trực đón tiếp học viên, ghi bổ sung danh sách học viên;

         + Phân công cán bộ làm công tác tổ chức khai giảng;

2. Phòng Tổ chức hành chính

          Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy.

Nơi nhận:      

   - Lưu: VT;

   - Phòng: TCHC, NN-TH.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

           Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 10 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595944

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái