Thông báo số 256/TB-GDTX, ngày 06/09/2018 về lịch học kỳ 7 Lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp K1

Cập nhật: 14/09/2018. Lượt xem: 2297

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 256 /TB-GDTX

V/v  thông báo lịch học kỳ 7

Lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp K1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

         Yên Bái, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

                           Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp K1 (YBA-DKTNN47N01)

          

         Căn cứ lịch học của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp K1 lịch học kỳ 7, cụ thể như sau:

TT

Môn học

Số TC

Thời gian

Lịch thi lần 1

1

Marketing nông nghiệp

2

Từ 01/10 đến 05/10/2018

06/10/2018

2

Nguyên lý thống kê

3

Từ 06/10 đến 13/10/2018

14/10/2018

3

Xây dựng và quản lý dự án

2

Từ 14/6 đến 18/10/2018

19/10/2018

4

Khuyến nông

2

Từ 19/10 đến 23/10/2018

24/10/2018

5

Quản lý Nhà nước về kinh tế

2

Từ 24/10 đến 28/10/2018

29/10/2018

6

Quản trị doanh nghiệp

2

Từ 29/10 đến 02/11/2018

03/11/2018

 

TỔNG

13

 

 

            Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

             Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: ĐTBD; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 111 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596045

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái