Thông báo số 252/TB-GDTX, ngày 06/9/2018 về lịch học đợt 4 Lớp Đại học Luật K8A (LTK2017A Yên Bái)

Cập nhật: 10/09/2018. Lượt xem: 2634

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

Số: 252/TB-GDTX

V/v thông báo lịch học đợt 4

Lớp Đại học Luật K8A

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Yên Bái, ngày  06 tháng 9  năm 2018

 

Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Luật K8A (LTK2017A Yên Bái)

 

        Căn cứ lịch học của Viện Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Luật K8A lịch học và thi hết học phần đợt 4 như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

Số tiết

 

Thời gian học

 

Lịch thi

lần 1

Ghi chú

1

Luật sở hữu trí tuệ

2

25

Tối 14, ngày 15-16/9/2018

27/10/2018

 

 

2

Tâm lý tư pháp

3

40

Ngày 20-23/9/2018

3

Luật tố tụng hình sự

3

40

Ngày 27-30/9/2018

4

Luật kinh tế 1

3

40

Ngày 4-7/10/2018

5

Luật kinh tế 2

3

40

Ngày 11-14/10/2018

28/10/2018

 

6

Luật hôn nhân và gia đình

3

40

Ngày 18-21/10/2018

 

Tổng số tín chỉ:

17

 

 

 

 

      Lưu ý: 

          Trung tâm thu tiền học đợt 4 vào các ngày: 15-18/9/2018 với số tiền là: 5.910.000đ (Năm triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn), bao gồm: Học phí đợt 4: 17TC x 342.000đ/1TC = 5.814.000đ; Tiền phục vụ: 60.000đ; Tiền ấn phẩm thi: 36.000đ.

          Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

            Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

           Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: ĐTBD; VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 260 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595800

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái