Thông báo số 147/TB-GDTX về lịch học kỳ IX- Lớp Đại học Luật K5

Cập nhật: 20/07/2018. Lượt xem: 3987

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

Số:  147/TB-GDTX

V/v  thông báo lịch học kỳ IX

Lớp Đại học Luật K5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Luật K5 (K6 - Đại học Luật Hà Nội)

 

          Căn cứ lịch học của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên lịch kỳ IX, cụ thể như sau: 

 

TT

 

Môn học

 

Số tiết

 

Thời gian học

 

Ghi chú

1

Pháp luật cộng đồng ASEAN

60

Từ 04/9 đến 14/9/2018

 

2

Tư pháp Quốc tế

80

Từ 15/9 đến 28/9/2018

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Lưu ý:  

        Trung tâm thu các khoản tiền kỳ IX vào các ngày: 04-07/9/2018 đối với diện không được nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo với số tiền là 5.622.000đ/học viên (Năm triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn), bao gồm: Học phí kỳ IX (tạm thu): 5.550.000đ; Tiền phục vụ: 60.000đ; Tiền Văn phòng phẩm thi: 12.000đ.

        Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

          Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

       Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: ĐTBD; VT

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 280 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595820

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái