Thông báo số 210/TB-GDTX về việc thay đổi lịch học đợt 3- Lớp Đại học Luật K8B

Cập nhật: 20/07/2018. Lượt xem: 3264

 

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số:  210/TB-GDTX

V/v  thông báo lịch học đợt 3

Lớp Đại học Luật K8B

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Yên Bái, ngày 17  tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Luật K8B (LTK17B YB)

 

           Được sự ủy quyền của Viện ĐH Mở Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên lịch học đợt 3, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Luật Hành chính VN

4

T18,19; ngày 19,20, 21,22/7/2018

 

15/9/2018

2

Luật Hình sự VN 1

3

Ngày 26, 27, 28, 29/7/2018

 

3

Xây dựng văn bản pháp luật

3

Ngày 02,03, 04, 05/8/2018

 

4

Luật Hình sự VN 2

3

Ngày 09, 10, 11, 12/8/2018

5

Luật Lao động

3

Ngày 16, 17, 18, 19/8/2018

16/9/2018

6

Luật Phòng chống tham nhũng

2

Tối 24, ngày 25, 26/8/2018

 

Tổng số tín chỉ:

18

 

 

      Lưu ý: 

          Trung tâm thu tiền học đợt 3 vào các ngày: 12, 13, 14/7/2018 với số tiền là: 6.035.000đ (Sáu triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn), bao gồm: Học phí tháng 7/2018: 7TC x 311.000đ/1TC = 2.177.000đ. Học phí tháng 8/2018: 11TC x 342.000đ/1TC = 3.762.000đ; Tiền phục vụ: 60.000đ; Tiền ấn phẩm thi: 36.000đ.

         Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

            Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

         Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: ĐTBD; VT

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

                        

 Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 52 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595877

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái