Thông báo lịch học đợt V- Lớp Đại học Luật K7

Cập nhật: 20/07/2018. Lượt xem: 2107

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số:  40/TB-GDTX

V/v  thông báo lịch học đợt V

Lớp Đại học Luật K7

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

         Yên Bái, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

                  Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K7 (VB1-K16)

 

          Được sự ủy quyền của Viện ĐH Mở Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên lịch học đợt V, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Luật Hôn nhân và gia đình VN

3

Từ 02/8 đến 05/8/2018

08/9/2018

2

Luật Kinh tế VN1

3

Từ 06/8 đến 09/8/2018

3

Luật Thương mại quốc tế

2

Tối 10/8, ngày 11,12/8/2018

4

Luật Kinh tế VN2

3

Từ 13/8 đến 16/8/2018

5

Luật Tố tụng dân sự Việt Nam

3

Từ 17/8 đến 20/8/2018

09/8/2018

6

Luật Tài chính VN

3

Từ 21/8 đến 25/8/2018

7

Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán

2

Tối 26, ngày 27,28/8/2018

8

Luật lao động Việt Nam

3

Từ 29/8 đến 01/9/2018

Tổng cộng:

22

 

 

      Lưu ý: 

Trung tâm thu tiền học kỳ V vào các ngày: 02,03,04/8/2018 với số tiền là: 7.632.000đ/học viên (Bảy triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn), bao gồm: Học phí: 22 TC x 342.000đ/1TC = 7.524.000đ; Tiền phục vụ: 60.000đ; Tiền ấn phẩm thi: 48.000đ.

          Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

           Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập, đề nghị anh (chị) truy cập trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

        Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Bồi dưỡng-TT GDTX tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 852 094.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: ĐTBD; VT

 GIÁM ĐỐC

                                 (Đã ký)

 

    Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1119 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1491119

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái