Thông báo kế hoạch học tập kỳ I- Lớp ĐHSP Mầm non K11

Cập nhật: 22/06/2018. Lượt xem: 1416

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 231/TB-GDTX

V/v thông báo kế hoạch học tập kỳ I

Lớp ĐHSP Mầm non K11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

          Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

         Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp ĐHSP Mầm non K11

 

             Căn cứ Kế hoạch học tập của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ I, cụ thể như sau:

TT

Môn học

Số tín chỉ

Thời gian

Ghi chú

1

Giáo dục học mầm non

3

Từ 28/6 đến sáng 02/7/2018

 

2

Ứng dụng CNTT trong GDMN

2

Từ 03/7 đến 05/7/2018

 

3

Con người và môi trường

2

Từ 06/7 đến 08/7/2018

 

4

Văn học trẻ em

3

Từ chiều 09/7 đến 13/7/2018

 

5

Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ MN

2

Từ 14/7 đến 16/7/2018

 

6

Giáo dục tích hợp trong GDMN

2

Từ 17/7 đến 19/7/2018

 

7

Đánh giá trong GDMN

2

Từ 20/7 đến 22/7/2018

 

8

Sinh lý học trẻ em

2

Từ 23/7 đến 25/7/2018

 

9

Dinh dưỡng và bệnh trẻ em

2

Từ 26/7 đến 28/7/2018

 

10

Mỹ thuật cơ bản

3

Từ 29/7 đến sáng 02/8/2018

 

11

Âm nhạc cơ bản

2

Từ 03/8 đến 05/8/2018

 

12

Vệ sinh trẻ em

3

Từ 06/8 đến sáng 10/8/2018

 

13

Lý luận chính trị 1

2

Từ 11/8 đến 13/8/2018

 

14

Lý luận chính trị 2

2

Từ 14/8 đến 16/8/2018

 

 

Tổng số tín chỉ:

32

 

 

 

             Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

                  

Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 11 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1635452

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 3.214.184.124

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái