Thông báo Kế hoạch học tập kỳ II- Lớp ĐHSP ngành GD Mầm non K10

Cập nhật: 21/05/2018. Lượt xem: 1411

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 170/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ II

Lớp ĐHSP ngành GD Mầm non K10

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                          Yên Bái, ngày 16  tháng 5  năm 2018

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Sư phạm ngành GD Mầm non K10

 

        Căn cứ lịch học của khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ II, cụ thể như sau:

TT

Môn học

Số

Tín chỉ

Thời gian

Ghi chú

1

Tự nhiên xã hội

3

Từ 02/6 đến sáng 06/6/2018

 

2

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Từ chiều 06/6 đến 10/6/2018

 

3

Ứng dụng CNTT trong Giáo dục mầm non

3

Từ 11/6 đến sáng 15/6/2018

 

4

Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

Từ 16/6 đến 18/6/2018

 

5

Tâm bệnh học lứa tuổi mầm non

2

Từ 19/6 đến 21/6/2018

 

6

Giao tiếp sư phạm mầm non

3

Từ chiều 06/7 đến 10/7/2018

 

7

Bồi dưỡng một số chuyên đề quản lý cho Giáo viên mầm non

 

Từ 11/7 đến 12/7/2018

 

8

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

2

Từ 17/7 đến 19/7/2018

 

9

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

3

Từ chiều 27/7 đến 01/8/2018

 

10

Tham vấn trong giáo dục mầm non

3

Từ 02/8 đến sáng 06/8/2018

 

11

Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non

2

Từ 11/8 đến 13/8/2018

 

12

Giáo dục học gia đình

2

Từ 14/8 đến sáng 16/8/2018

 

 

Tổng số tín chỉ:

28

 

 

       Lưu ý:  Trung tâm thu học phí kỳ II vào các ngày 02, 03, 04/6/2018 với số tiền là: 8.433.000đ/học viên (Tám triệu bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng), gồm các khoản sau:

                     + Học phí kỳ II: 28 tín chỉ x 300.000đ/1tínchỉ = 8.400.000đ.

                     + Ấn phẩm thi kỳ II: 33.000đ.

       Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

       Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 2 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1635443

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 3.214.184.124

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái