Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT Về việc Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018

Cập nhật: 18/05/2018. Lượt xem: 2502

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 56/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày   17  tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh

có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018

         

       Thực hiện Công văn số 931/UBND-VX ngày 15/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương, cụ thể như sau:

I -MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm động viên, khích lệ học sinh có thành tích trong học tập năm học 2017-2018 tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đạt kết quả tốt trong học tập; đồng thời là dịp để  học sinh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

- Lễ tuyên dương phải đảm bảo trang trọng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II -NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Nội dung: Tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018.

2. Hình thức: Tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái.

III -THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Dự kiến 19h30’, thứ Sáu ngày 25/5/2018 (Truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái từ 20h00’).

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần

- Đại biểu mời: Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh.

- Đại biểu triệu tập: Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở; lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường THPT, PTLC 2+3 và lãnh đạo các nhà trường có học sinh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích kỳ thi cấp quốc gia: Các môn văn hóa THPT; khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Học sinh đạt giải Nhất kỳ thi cấp tỉnh: Các môn văn hoá THCS, THPT; khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen).

- Học sinh đạt giải Nhì kỳ thi cấp tỉnh: Các môn văn hoá THCS, THPT; khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen).

- Học sinh nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng ban Sở

a) Văn phòng: Xây dựng các văn bản tổ chức Lễ tuyên dương; trang trí khánh tiết và công tác khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc. Phối hợp với phòng KHTC xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Lễ Tuyên dương.

b) Phòng GDTrH: Chủ trì, phối hợp với các phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Chính trị tư tưởng, Văn phòng tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng; chuẩn bị báo cáo về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi năm học 2017-2018, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng kịch bản, chương trình truyền hình trực tiếp.

c) Các phòng ban khác:(có Thông báo phân công nhiệm vụ riêng)

2. Các phòng GD&ĐT, các trường THPT có học sinh được tuyên dương

- Các phòng GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm HTPTGDHNTKT tỉnh: Tổ chức lựa chọn học sinh nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh theo Công văn số 401/SGDĐT-CTTT ngày 14/5/2018 của Sở GD&ĐT.

- Các phòng GD&ĐT, các trường trung học phổ thổng: Tổ chức đưa đón học sinh đến địa điểm tổ chức Lễ Tuyên dương đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.

- Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn tổ chức tập luyện và biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Tuyên dương (30 phút), 02 tiết mục văn nghệ xen kẽ trong chương trình Lễ Tuyên dương.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                

- UBND tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh (P/h);

- Lãnh đạo Sở;

- Thường trực CĐN;

- Các phòng GD&ĐT;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Xuân Hưng

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 947 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490947

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái