Công văn số 407/SGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Cập nhật: 18/05/2018. Lượt xem: 2402

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 407/SGDĐT-GDTH

V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Yên Bái, ngày 14 tháng 5 năm 2018

    Kính gửi:  

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

                   - Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

         Năm 2017, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp và trái quy luật. Các đợt mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản và công trình của nhân dân và các cơ sở giáo dục thuộc các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã nghĩa Lộ.

        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1849/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/5/2018 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức hoạt động kỉ niệm 72 năm “ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” của Việt Nam và Công văn số 54/BCH-PCTT ngày 19/4/2018 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái về việc tổ chức hưởng ứng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam (22/5/2018),

       Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tổng kết, rà soát, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2018 sát với tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Kỉ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam” 22/5/1946-22/5/2018 bằng các hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ phướn, hình ảnh về hoạt động phòng, chống thiên tai của địa phương trong năm 2017, nội dung chủ yếu là tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày truyền thống, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, kĩ năng ứng phó với thiên tai, các thành tựu mà địa phương, ngành giáo dục và đào tạo và đơn vị đã đạt được trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; bên cạnh đó tổ chức các hoạt động với các nội dung được gửi kèm theo Công văn số 1849/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/5/2018 của Bộ GD&ĐT (gửi kèm theo công văn này), từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai.

3. Các phòng GD&ĐT, các nhà trường củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 95/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2016 về Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường của Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 – 2020; chủ động lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, biến đổi khí hậu vào các kế hoạch của Phòng và của Trường.

5. Phối hợp và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai; theo dõi sát diễn biến của bão, lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

6. Bố trí bộ phận trực ban, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt quan tâm trong dịp hè; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); tổ chức xây dựng các phương án giả định trong tình huống xảy ra thiên tai, lụt, bão và tổ chức diễn tập cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

7. Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị để có biện pháp phòng tránh có hiệu quả, đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang, các công trình trọng yếu, các công trình có độ an toàn thấp, quá thời gian sử dụng theo quy định, chú trọng sắp xếp các phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện, phòng học bộ môn ở những nơi an toàn; xây dựng phương án sơ tán các trang thiết bị dạy học, các kho sách đến những nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

8. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục cần chủ động ngừng các hoạt động ngoại khóa trong thời gian bão, lũ diễn ra. Đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm tránh những rủi ro cho học sinh, sinh viên khi đến trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để có phương án làm vệ sinh môi trường khi xảy ra bão, lũ nhằm nhanh chóng đưa các cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường, có phương án bố trí thời gian học bù cho học sinh, sinh viên phải nghỉ học do bão, lũ gây ra.

9. Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở phải thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Ngoài việc báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh theo quy định, còn phải báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương và Sở GD&ĐT những tình huống phát sinh, những sự cố bất thường xảy ra trong bão, lũ để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Lưu ý: Đối với việc triển khai thực hiện Công văn số 1849/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/5/2018 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả triển khai bằng văn bản, tập hợp các hình ảnh, video các hoạt động và gửi về Sở GD&ĐT qua địa chỉ Email: vanphong@yenbai.edu.vnphonggdthyb@yenbai.edu.vn trước ngày 31/5/2018.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ Ông Vũ Đức Mạnh - Chuyên viên phòng GDTH - Thư ký Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở. Số điện thoại liên hệ: 0986.373.628./.

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- L­ưu: VT, GDTH.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

   Hà Thị Minh Lý

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 962 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490962

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái