Giấy báo Thi tốt nghiệp lớp Đại học Quản lý kinh tế (2013-2018)

Cập nhật: 02/05/2018. Lượt xem: 2579

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Số: 138/GDTX                                                    Yên Bái, ngày 19 tháng 4 năm 2018

         V/v Thi tốt nghiệp lớp Đại học

           Quản lý kinh tế (2013-2018)

 

    Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Quản lý kinh tế (2013-2018)

 

          Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Quản lý Kinh tế khóa học 2013-2018 hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- ĐH Thái Nguyên,

           Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Quản lý Kinh tế khóa học 2013-2018 hình thức VLVH , cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Đúng 8h00 thứ Bẩy ngày 05/5/2018: Học viên tập trung tại Trung tâm để hoàn tất các thủ tục dự thi tốt nghiệp, nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi, số báo danh…

- Thi tốt nghiệp, môn thi:

+ Chiều thứ 7 ngày 05/5/2018: Thi môn Kiến thức cơ sở (Kinh tế Vi mô+Kinh tế vĩ mô);

+ Sáng Chủ nhật ngày 06/5/2018: Thi môn Kiến thức chuyên ngành (Quản lý kinh tế 1+Quản lý kinh tế 2).

+ Thời gian làm bài: 180 phút/môn.

2. Khi đến dự thi anh/chị cần mang theo:

- Chứng minh thư nhân dân, thẻ học viên hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Kinh phí bổ sung hỗ trợ chi hướng dẫn ôn, thi tốt nghiệp: 500.000đ/học viên (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

3. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái- Tổ 57, Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái- Điện thoại: 02163 852 094

          Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, đề nghị học viên lớp Đại học Quản lý Kinh tế khóa học 2013-2018 nghiêm túc thực hiện.

            Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị các cơ quan đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

            Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                             

- Sở GD-ĐT (B/c);                                                                           (Đã ký)

- GVCNL;                                                                                                    

- Lưu: QLĐT; VT.                                                             Nguyễn Thị Bích Nhiệm                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                            

 

 

         

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 67 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596001

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái