Giấy báo thi tốt nghiệp lớp Đại học Sư phạm Tiểu học K7 (2015-2018)

Cập nhật: 19/04/2018. Lượt xem: 2636

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Số:  135/GDTX                                         Yên Bái, ngày 17 tháng 4 năm 2018

       V/v Thi tốt nghiệp lớp Đại học

  Sư phạm Tiểu học K7 (2015-2018)

 

Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Sư phạm Tiểu học K7.

 

          Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp lớp ĐHSP ngành GD Tiểu học K7 hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái,

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lớp ĐHSP ngành GD Tiểu học K7, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, khóa học 2015-2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Đúng 15h00 thứ Ba ngày 24/4/2018: Học viên tập trung tại Trung tâm để hoàn tất các thủ tục dự thi tốt nghiệp, nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi, số báo danh…

- Thi tốt nghiệp: Ngày 25/4/2018

- Môn thi: Tiếng Việt - Phương pháp dạy học Tiếng Việt; Toán - Phương pháp dạy học Toán.

2. Khi đến dự thi anh/chị cần mang nộp các thủ tục sau:

- Thẻ học viên, chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Kinh phí thi tốt nghiệp: 1.000.000đ/hv. (Một triệu đồng chẵn). Trong đó: Phần thu của Trường ĐHSP Hà Nội: 475.000đ; Phần thu của Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái: 525.000đ)

3. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái- Tổ 57, Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

          Điện thoại: 02163 852 094

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, đề nghị học viên lớp Đại học Sư phạm Tiểu học K7 (2015-2018) nghiêm túc thực hiện.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                           

- Sở GD-ĐT (B/c);                                                                (Đã ký)                                          

- GVCN lớp;

- Lưu: QLĐT; VT.                                                                                                                               

    Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 82 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596016

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái