Công văn số 124/ GDTX ngày 09/04/2018 Về việc Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Luật VB2 (2015-2018)

Cập nhật: 10/04/2018. Lượt xem: 2642

        SỞ GD&ĐT YÊN BÁI                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 124/GDTX                                                  Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 V/v Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

  Lớp Đại học Luật VB2 (2015-2018)                     

        

         Kính gửi: Học viên lớp Đại học Luật văn bằng hai (VB2-K15)

 

           Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Đại học Luật văn bằng hai hệ vừa làm vừa học, khóa học 2015-2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian:  01 ngày, từ 07h30 thứ Bẩy ngày 14 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường, Nhà hàng Đại Hưng- Tổ 30, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái yêu cầu các học viên có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định để làm các thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Khi đi học viên cần mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh.  

Trường hợp học viên không đến nhận bằng tốt nghiệp hoặc thiếu giấy tờ với bất cứ lý do nào thì học viên đó sẽ ký nhận bằng trực tiếp tại Viện Đại học Mở Hà Nội sau ngày 20/4/2018 (vào sáng thứ Ba và chiều thứ Sáu hàng tuần).

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, kính mong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để các học viên hoàn thành nhiệm vụ khoá học.

Xin trân trọng cảm ơn!

        Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC     

        - Như trên;                                                                                              

        - Sở GD&ĐT (b/c);

        - GVCN lớp;                                                                             (Đã ký)

        - Lưu: QLĐT; VT.                                                                             

                                                                                           Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 105 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596039

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái