Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2018

Cập nhật: 15/03/2018. Lượt xem: 2436

 UBND TỈNH YÊN BÁI

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số 16/KH –SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  02  tháng  3  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2018

 

       Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về bảo đảm an toàn giao thông năm 2018; Kế hoạch số 59/KH-BGDĐT ngày 22/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2018;

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành được giao tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về bảo đảm an toàn giao thông năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần làm giảm thiểu vi phạm ATGT và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT phải phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa.

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; 100% các đơn vị trường học tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT ngay từ đầu năm học.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Chủ đề năm ATGT 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết” đặc biệt trong tháng cao điểm giao thông cho học sinh tới trường – tháng 9 năm 2018.

  1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh sinh viên pháp luật về an toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, nội dung trọng tâm là:

- Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng…

- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về độ mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn, cách phòng trành tai nạn giao thông.

- Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

- Phổ biến cho học sinh các kiến thức pháp luật và kỹ năng bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe, đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu.

3. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh phi đi phà, đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.

- Triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh. Đặc biệt quan tâm vào mùa mưa lũ, tổ chức cho học sinh đi thăm quan, dã ngoại an toàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho phòng Chính trị tư tưởng là đơn vị thường trực tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện các hoạt động về giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; Chỉ đạo các phòng GDĐT huyện thị xã, thành phố tổ chức các chuyên đề cho học sinh từng cấp học như đi bộ an toàn (học sinh Tiểu học); đi xe đạp an toàn (học sinh THCS); đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn (học sinh THPT); đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

+ Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức An toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh sinh viên khi tham gia giao thông, ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

+ Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trrong việc chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo các trường học làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi đi đò; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Đưa các nội dung về trật tự ATGT vào nội dung sinh hoạt tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội. Quy định và thực hiuện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức đối với học sinh sinh viên vi phạm trật tự ATGT (theo kế hoạch số 100/KH-SGDĐT ngày 12/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai giáo dục pháp luật về An toàn giao thông từ 2016- 2020).

+ Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho tầng lớp thanh thiếu nhiên trên địa bàn tỉnh.

+ Duy trì việc chỉ đạo Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” vào giảng dạy trong khối THPT, đồng thời tích cực nghiên cứu, chuẩn bị mọi mặt để triển khai trển khai giảng dạy Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” vào khối THCS khi có chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa: diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về đánh giá công tác giáo dục ATGT trong trường học.

2. Văn phòng Sở và các phòng ban chuyên môn thuộc Sở

Chỉ đạo công tác giảng dạy chính khóa về giáo dục ATGT theo cấp học, đánh giá kết quả chỉ đạo hoạt động gửi về phòng Chính trị tư tưởng để tổng hợp báo cáo theo quy định

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS triển khai kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục ATGT.

- Chỉ đạo các trường tiếp tục cho học sinh học tập, tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT trên địa bàn; đồng thời có biện pháp xử lý nghiệm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT. Tổ chức cho học sinh cùng với cha mẹ học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không vi phạm pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực đưa đón học sinh; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường: không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông tại khu vực cổng trường.

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên; rà soát lại chương trình, nội dung, phương pháp, thời lượng giảng dạy về trật tự an toàn giao thông đang thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.Chỉ đạo các trường Tiểu học triển khai hiệu quả Bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh Tiểu học đã được Bộ GDĐT ban hành triển khai.

- Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các trường học trên địa bàn. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của các nhà trường với Ban chỉ đạo Sở GDĐT.

- Đưa nội dung thi đua để đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

4. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở

- Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2018.

- Phối hợp với Sở GDĐT, Ban ATGT, Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức các buổi ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên.

- Phối hợp với thị, huyện, thành đoàn tổ chức cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn TTATGT”. Duy trì đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học; tổ chức đều đặn các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên xung kích tại nhà trường;

- Thường xuyên phối hợp với công an địa phương để trao đổi thông tin về tình hình vi phạm Luật giao thông đường bộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT trên địa bàn; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học sinh cố tình đến trường bằng xe máy khi chưa đủ điều kiện.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên và phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện đúng một số nội dung cơ bnả của Luật giao thông đường bộ như: Phụ huynh không giao phương tiện cho con em điều khiển khi chưa đủ các điều kiện theo luật địnhk, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT ở các lớp. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của nhà trường với Ban chỉ đạo Sở GDĐT.

- Đưa nội dung thi đua để đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1- Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2018.

2- Báo cáo định kỳ vào tuần 2 của tháng 6 và tuần 2 của tháng 12.

3- Báo cáo đột xuất khi xảy ra tai nạn giao thông đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của đơn vị ở bất kỳ thời gian, địa điểm nào (bị chết, bị thương nặng).

Nhận được Kế hoạch này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiên. Báo cáo về Sở, qua phòng Chính trị tư tưởng theo địa chỉ Email: phonggddt_cthssv@yenbai.edu.vn./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- UBND tỉnh;

- Sở GTVT;

- Công an tỉnh;

- Tỉnh đoàn Yên Bái;

- Ban ATGT tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng ban của Sở;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Luyện Hữu Chung

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Xem thêm:

Thống kê truy cập

Hiện đang có 965 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490965

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái