Thông báo kế hoạch học tập học đợt 2- Lớp Đại học Luật K8B

Cập nhật: 10/01/2018. Lượt xem: 1610

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 616/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học đợt 2

Lớp Đại học Luật K8B

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Yên Bái, ngày 11  tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K8B (LTK17B Yên Bái)

 

        Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập đợt 2, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

 

Thời gian

 

Lịch thi

Ghi chú

1

Lý luận NN và PL

5

T12,13; ngày13,14/01/2018

T19,20; ngày20, 21/01/2018

Sáng 26/5/2018

 

2

Tin học đại cương

3

Ngày 17, 18/3/2018

Ngày 24,25/3/2018

Sáng 26/5/2018

 

3

Luật hiến pháp VN

4

T30/3; ngày31/3,01/4/2018

T06/4; ngày07, 08/4/2018

Chiều 26/5/2018

 

4

Những NLCB của CN Mác – Lê Nin

5

Ngày 09,10,11,12,13/4/2018

Chiều 26/5/2018

Học

E-learning

5

Xây dựng văn bản PL

3

Ngày 14, 15/4/2018

Ngày 21,22/4/2018

Sáng 27/5/2018

 

6

Luật Hành chính VN

4

T27; ngày28,29/4/2018

T04; ngày05, 06/5/2018

Sáng 27/5/2018

 

    Lưu ý: 

            1. Đề nghị anh (chị) nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT, TCCN, CĐ, ĐH để thẩm định đầu vào. Thời gian nộp: Ngày 16/12/2017.

               2. Trung tâm thu tiền học đợt 2 vào các ngày: 13, 14/01/2018 với số tiền là: 7.560.000đ/hv

(Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn), gồm các khoản sau:

                        + Học phí đợt 2: 24 tín chỉ x 311.000đ/1tín chỉ = 7.464.000đ.

                        + Tiền phục vụ đợt 2: 60.000đ.

                        + Tiền ấn phẩm thi đợt 2: 36.000đ.

            Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

      Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

  Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1635442

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 3.214.184.124

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái