Thông báo kế hoạch học tập học kỳ VIII- Lớp Đại học Luật K5

Cập nhật: 10/01/2018. Lượt xem: 1578

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 614/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ VIII

Lớp Đại học Luật K5

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

    Yên Bái, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K5

(K6 – Đại học Luật Hà Nội)

 

       Căn cứ lịch học của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ VIII, cụ thể như sau: 

 

 

TT

 

Môn học

 

Số tiết

 

Thời gian học

 

Ghi chú

1

Công pháp quốc tế

80

Từ 08/01 đến 21/01/2018

 

2

Luật Thương mại quốc tế

80

Từ 05/3 đến 18/3/2018

 

3

Luật Biển quốc tế hiện đại

60

Từ 20/3 đến 29/3/2018

 

4

Luật môi trường

60

Từ 01/4 đến 10/4/2018

 

5

Luật An sinh xã hội

60

Từ 12/4 đến 21/4/2018

 

Lưu ý:  

        Trung tâm thu các khoản tiền kỳ VIII vào các ngày: 08, 09, 10/01/2018 đối với diện không được nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo với số tiền là 5.625.000đ/học viên (Năm triệu sáu  trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn) gồm:

             + Học phí kỳ VIII: 5.550.000đ/học viên.

             + Phục vụ kỳ VIII: 60.000đ/học viên.

             + Văn phòng phẩm thi kỳ VIII: 15.000đ/học viên.

          Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

         Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

   Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 24 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1635466

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 3.214.184.124

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái