Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật Văn bằng 2 (2015-2017)

Cập nhật: 21/12/2017. Lượt xem: 1428

       SỞ GD&ĐT YÊN BÁI                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 621/GDTX                                                   Yên Bái, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 V/v Thi tốt nghiệp lớp Đại học

  Luật Văn bằng 2 (2015-2017)

 

Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Luật văn bằng 2 khóa học 2015-2017.

 

            Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp Đại học của Viện Đại học Mở Hà Nội;

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật văn bằng 2 hệ VLVH, khóa học 2015-2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

        - Đúng 14h00 ngày 23/12/2017: Học viên tập trung để hoàn tất các thủ tục dự thi tốt nghiệp, nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi, số báo danh…

       - Thi tốt nghiệp: 01 ngày 24/12/2017.

       - Môn thi: Thi viết 2 môn: Luật Kinh tế Việt Nam; Luật Dân sự Việt Nam.

2. Khi đến dự thi anh/chị nhớ mang theo: Thẻ học viên, chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

3. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái- Tổ 57, Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái- Điện thoại: (0216)3 852 094.

         Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, đề nghị học viên lớp Đại học Luật văn bằng 2 khóa học 2015-2017 nghiêm túc thực hiện.

         Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                               (Đã ký)                                                          

- Sở GD-ĐT (B/c);                                                                                                      

- GVCN lớp;

- Lưu: QLĐT; VT.                                                                          Nguyễn Thị Bích Nhiệm                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

        

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 116 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542514

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái