Thông báo kế hoạch học tập kỳ IX- Lớp ĐH Luật K4 (VB1K13)

Cập nhật: 07/11/2017. Lượt xem: 1686

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 526/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ IX

Lớp ĐH Luật K4(VB1K13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Yên Bái, ngày 19  tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K4 (VB1K13)

 

           Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ IX, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Tư pháp quốc tế 1

Thi lần 2

Từ

Sáng 30/12/2017

đến

chiều 31/12/2017

2

Luật học so sánh

3

Luật CK & Thị trường CK

4

Tư pháp quốc tế 2

5

Luật Đầu tư

6

Luật Thương mại quốc tế

7

Quản trị kinh doanh

8

Sinh viên đi thực tập

Từ 01/11/2017 đến 22/12/2017

Nộp báo cáo 28/12/2017

9

Thi trả nợ các môn học

 

Từ 03/02/2018 đến 04/02/2018

10

Luật Kinh tế Việt Nam

06, 07/01/2018

Ôn thi tốt nghiệp

11

Luật Dân sự Việt Nam

13, 14/01/2018

Ôn thi tốt nghiệp

Dự kiến thi tốt nghiệp vào tháng 02/ 2018

u ý:   Trung tâm thu học phí kỳ IX vào các ngày: 25, 26, 27, 28/12/2017 với số tiền là: 5.570.000đ/học viên. (Năm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

                      + Thu học phí kỳ IX: 5.550.000đ/học viên.

                      + Phục vụ kỳ IX: 20.000đ/học viên.

         Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

          Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

      - Lưu: QLĐT; HC-TH; VT.

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 56 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595990

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái