Thông báo kế hoạch học bổ sung đợt 1- Lớp Đại học Luật K8B

Cập nhật: 07/11/2017. Lượt xem: 1653

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 546/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học bổ sung đợt 1

Lớp Đại học Luật K8B

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Yên Bái, ngày 01  tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K8B (LTK17B Yên Bái)

 

Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập bổ sung đợt 1, cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

Số TC

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Tiếng Anh 2

3

Ngày 11, 12/11/2017

Ngày 18, 19/11/2017

Sáng 24/12/2017

2

Lịch sử văn minh thế giới

2

Ngày 25, 26/11/2017

Chiều 24/12/2017

Lưu ý: 

       Trung tâm thu tiền bổ sung đợt 1 vào các ngày: 11, 12/11/2017 với số tiền là: 1.561.000đ/học viên

              (Một triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

                        + Học phí bổ sung đợt 1: 1.555.000đ

                        + Tiền ấn phẩm thi bổ sung đợt 1: 6000đ.

        Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

      - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT

 GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

     Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 65 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595999

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái