Tuyển sinh

Thông báo số 499/TB-GDTX, ngày 23/9/2017 Về việc tuyển sinh lớp Đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông, Dao

Cập nhật: 30/09/2017. Lượt xem: 120

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 499/TB-GDTX

Về việc tuyển sinh lớp Đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ  tiếng dân tộc Mông, Dao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

  

        Yên Bái, ngày 23  tháng 9 năm 2017

 

                                                Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông, Dao

                            

            Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tuyển sinh mở lớp Đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ lớp tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, Dao) cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu.

2. Quyền lợi của học viên:

            - Học viên được nâng cao trình độ, hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác, giao tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số.

           - Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được dự kiểm tra và nếu đạt yêu cầu bài thi thì được cấp chứng chỉ tiếng dân tộc (Mông, Dao) theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ không thời hạn).

3. Chương trình, thời gian, địa điểm đào tạo:

        - Chương trình đào tạo: 450 tiết theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006; Quyết định số 44/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

          - Thời gian: Khai giảng dự kiến tháng 10/2017.

          - Hình thức học: Học ngoài giờ hành chính.

         - Địa điểm đào tạo: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái- Tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

        - Địa chỉ liên hệ: Phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ-Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

         - Điện thoại: 0293.851.800 hoặc (0912.722.189; 0943.04.6869) hoặc đăng ký

theo địa chỉ Email: tuyensinh@gdtxyenbai.edu.vn. Hồ sơ đăng ký theo mẫu đính kèm.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, kính mong các cơ quan đơ đơn vị, cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Trung tâm trong công tác tuyển sinh.

Nơi nhận:

   - Các cơ quan trong tỉnh;

   - Website đơn vị;

   - Lưu: VT; BDNCTrĐ;

 

 GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP ĐÀO TẠO, KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ

TIẾNG DÂN TỘC MÔNG, DAO

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Nơi sinh (tỉnh)

Đơn vị

công tác

Chức vụ

trình độ đào tạo

Trình độ c. Môn

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 4 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 499104

Tổng số bản tin: 368

Địa chỉ IP của bạn: 54.227.104.53