Kế hoạch học tập kỳ V- Lớp Đại học Quản lý Đất đai (YBA-DQLDD47N01)

Cập nhật: 22/09/2017. Lượt xem: 1750

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 482/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học kỳ V

Lớp Đại học Quản lý Đất đai

(YBA-DQLDD47N01)

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Yên Bái, ngày 21  tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Quản lý Đất đai (YBA-DQLDD47N01)

 

        Căn cứ lịch học của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Quản lý Đất đai (YBA-DQLDD47N01) kế hoạch học tập kỳ V cụ thể như sau:

 

TT

 

Môn học

 

Số

ĐVHT

 

Thời gian

 

Ngày thi

1

Quản lý hành chính về đất đai

2

Từ 25/10 đến 28/10/2017

29/10/2017

2

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2

Từ 29/10 đến 01/11/2017

02/11/2017

3

Khoa học phong thủy

2

Từ 02/11 đến 05/11/2017

06/11/2017

4

Trắc địa ảnh & viễn thám

2

Từ 06/11 đến 09/11/2017

27/11/2017

5

Bản đồ địa chính

2

Từ 27/11 đến 30/11/2017

01/12/2017

6

Định giá đất và bất động sản

2

Từ 01/12 đến 04/12/2017

05/12/2017

7

Quy hoạch sử dụng đất

3

Từ 05/12 đến 08/12/2017

09/12/2017

           Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

            Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 133 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542528

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái