Kế hoạch khai giảng năm học mới, năm học 2017-2018

Cập nhật: 27/08/2017. Lượt xem: 2696

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 443/KH-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  25  tháng 8  năm 2017

                                                                           

KẾ HOẠCH

Khai giảng năm học 2017 - 2018

 

          Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp tỉnh;

         Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian học năm học 2017-2018 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU

          1. Tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên toàn đơn vị bước vào năm học mới.

          2. Phát huy và nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đối với nhiệm vụ được Ngành và cấp trên giao.

          3. Tạo được sự đồng thuận trong đơn vị và toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thường xuyên.

          4. Ổn định đội ngũ, chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện năm học mới đạt kết quả tốt.

          5. Tạo điều kiện để học viên được đến lớp, không để tình trạng học viên của Trung tâm vì điều kiện khó khăn không được đến lớp.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

          1. Thời gian, địa điểm:

          - Thời gian:  7h30’, thứ 3, ngày 05/9/2017.

         - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái (Cơ sở I -Tổ 57, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

          2. Thành phần:

          2.1. Đại biểu mời:

        - Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, HĐND, UBND Phường Minh Tân; Công an Phường Minh Tân; Tổ dân phố 57- Phường Minh Tân, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái; Tập đoàn Y tế AMV.

      - Thường trực Hội phụ huynh; Đại diện phụ huynh các lớp 10A, 11A, 12A (03phụ huynh/01lớp).

          2.2. Đại biểu dự: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm; Học viên các lớp GDTX cấp THPT.

             3. Chương trình và phân công thực hiện:

             - Thời gian: 7h30’ - 10h00’.

             - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái (Cơ sở I-Tổ 57, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái).

             - Nội dung:

Chương trình

Người thực hiện

Văn nghệ chào mừng 5-7 tiết mục

Công đoàn + Đoàn Thanh niên

(Đ/c Đỗ Thị Huyền Trang chỉ đạo)

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Lê Thị Trường

Đọc thư khai trường của Chủ tịch nước

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Diễn văn khai giảng năm học mới

Đ/c Mai Hữu Phòng

Đánh trống khai trường

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có)

Đại biểu cấp trên

Đại biểu phát biểu

Đại diện Tập đoàn Y tế AMV

Đại biểu Hội PHHS phát biểu

Phụ huynh lớp 12A

(GVCN chọn, duyệt bài)

Quyết tâm thư thi đua dạy tốt

Đ/c Trần Kim Chung

Quyết tâm thư thi đua học tốt, rèn luyện tốt

Học viên lớp 12B

(GVCN chọn, duyệt bài)

Bế mạc buổi lễ khai giảng

Đ/c Lê Thị Trường

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ (Có  dự toán riêng)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Tổ Văn hóa, GVCN lớp: Kê, dọn bàn ghế. Tổ chức và quản lý học viên.

          2. Phòng TC-HC, GVCN lớp: Chuẩn bị CSVC, giấy mời.

          3. Công đoàn, Đoàn TNCS HCM: Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.

          4. CBVC được phân công chuẩn bị và thực hiện theo phần II của kế hoạch này.

          5. Trang trí trống: Lớp 10A, GVCN lớp chỉ đạo trang trí trống.

          6. Tiếp tân: Đ/c Vũ Thị Kim Quế, Đ/c Lê Thị Hồng Nhung.

          7. CBVC có mặt dự khai giảng trước 15 phút. Trang phục nữ: Áo dài truyền thống; Nam: Áo trắng thắt cavát, quần tối màu, đi giầy./.

Nơi nhận:

   - Sở GD&ĐT;

   - Phòng GDCN-TX;

   - Khối TĐ GDCN-TX;

   - CBVC của đơn vị;

   - Lưu:  VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1081 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1491081

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái