Kế hoạch học tập đợt III- Lớp Đại học Luật K7

Cập nhật: 27/08/2017. Lượt xem: 1814

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 440/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập đợt III

Lớp Đại học Luật K7

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Yên Bái, ngày 23  tháng 8 năm 2017

 

 

                        Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K7 (VB1-K16)

 

         Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập đợt III, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

Số

Tín chỉ

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Xây dựng văn bản pháp luật

3

Từ 14/9 đến 16/9/2017

Sáng 28/10/2017

2

Luật Hiến pháp Việt Nam

4

Từ 18/9 đến 21/9/2017

Sáng 28/10/2017

3

Luật Hành chính Việt Nam

4

Từ 23/9 đến 26/9/2017

Chiều 28/10/2017

4

Luật sư, công chứng, chứng thực

2

Từ 28/9 đến 29/9/2017

Sáng 29/10/2017

5

Luật Môi trường

2

Từ 30/9 đến 01/10/2017

Sáng 29/10/2017

  Lưu ý:

    Trung tâm thu tiền học kỳ III vào các ngày: 14, 15, 16/9/2017 với số tiền là:   4.755.000đ/học viên

    (Bốn triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

           + Học phí đợt III: 4.665.000đ.

          + Tiền phục vụ đợt III: 60.000đ.

          + Tiền ấn phẩm thi đợt III: 30.000đ.

        Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

      Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 148 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542543

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái