Kế hoạch học kỳ VII- Lớp ĐH ngành Quản trị văn phòng

Cập nhật: 14/08/2017. Lượt xem: 1454

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 357/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học kỳ VII

Lớp ĐH ngành Quản trị văn phòng

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Yên Bái, ngày 11  tháng 8  năm 2017

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học ngành Quản trị văn phòng

 

          Căn cứ lịch học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ VII, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

 

Số

tín chỉ

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Tiếng Anh (học phần 3)

5

Từ 24/8 đến 31/8/2017

 

2

Hành chính công

2

Từ 08/9 đến 10/9/2017

 

3

Lễ tân văn phòng

2

Từ 13/9 đến 15/9/2017

 

4

Nghiệp vụ thư ký

2

Từ 16/9 đến 18/9/2017

 

5

Tổ chức hội họp

2

Từ 20/9 đến 22/9/2017

 

6

Kỹ năng thuyết trình

2

Từ 23/9 đến 25/9/2017

 

7

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

2

Từ 27/9 đến 30/9/2017

 

 

Thi học phần

 

Từ 30/9 đến 03/10/2017

 

Lưu ý:

Trung tâm thu các khoản tiền kỳ VII vào các ngày 25, 26, 27/8/2017 với số tiền là: 5.385.000đ/học viên (Năm triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn), cụ thể như sau:

   + Học phí: 5.304.000đ/học viên.

   + Tiền phục vụ: 60.000đ/học viên.

   + Ấn phẩm thi: 21.000đ/học viên.

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

      Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 166 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542558

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái