Thông báo kế hoạch học tập kỳ VIII- Lớp Đại học Luật K4

Cập nhật: 02/08/2017. Lượt xem: 1711

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 319/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ VIII

Lớp Đại học Luật K4

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Yên Bái, ngày 21  tháng 7 năm 2017

 

 

 

                           Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K4 (VB1-K13)

 

       Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ VIII, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

Số tiết

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Tư pháp quốc tế 1

40

Từ 10/8 đến 13/8/2017

Sáng 21/10/2017

2

Luật học so sánh

40

Từ 14/8 đến 17/8/2017

Sáng 21/10/2017

3

Luật chứng khoán &TTCK

20

Từ 18/8 đến 19/8/2017

Chiều 21/10/2017

4

Tư pháp quốc tế 2

40

Từ 20/8 đến 23/8/2017

Chiều 21/10/2017

5

Luật Đầu tư

20

Từ 24/8 đến 25/8/2017

Sáng 22/10/2017

 

Thi lại các môn kỳ VII

 

Ngày 26, 27/8/2017

6

Luật Thương mại quốc tế

40

Từ 07/9 đến 10/9/2017

Sáng 22/10/2017

7

Quản trị kinh doanh

20

Từ 11/9 đến 12/9/2017

Sáng 22/10/2017

Lưu ý:

        Trung tâm thu tiền học kỳ VIII vào các ngày: 10, 11, 12/8/2017 với số tiền là: 5.652.000đ/học viên (Năm triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

           + Học phí kỳ VIII: 5.550.000đ.

           + Tiền phục vụ kỳ VIII: 60.000đ.

           + Tiền ấn phẩm thi kỳ VIII: 42.000đ.

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

     Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 28 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542429

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái