Thông báo kế hoạch học tập kỳ V- Lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp

Cập nhật: 02/08/2017. Lượt xem: 1482

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

Số: 316/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ V

Lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Yên Bái, ngày 21  tháng 7 năm 2017

 

            Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp (YBA-DKTNN47N01)

         

       Căn cứ lịch học của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Kinh tế nông nghiệp kế hoạch học tập kỳ V cụ thể như sau:

 

 

TT

Môn học

Số

ĐVHT

Thời gian

Ngày thi

1

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

Từ 11/8 đến 14/8/2017

15/8/2017

2

Quy hoạch phát triển nông thôn

2

Từ 15/8 đến 18/8/2017

19/8/2017

3

Chăn nuôi chuyên khoa

2

Từ 19/8 đến 22/8/2017

23/8/2017

4

Xã hội học nông thôn

2

Từ 23/8 đến 26/8/2017

27/8/2017

5

Nguyên lý kế toán

2

Từ 27/8 đến 30/8/2017

07/9/2017

6

Nguyên lý thống kê

3

Từ 07/9 đến 12/9/2017

13/9/2017

7

Tài chính tín dụng nông thôn

2

Từ 13/9 đến 16/9/2017

17/9/2017

    Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

    Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã kí)

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 30 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542431

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái