Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Kế hoạch Tổng kết năm học 2016 - 2017, chia tay học viên lớp 12

Cập nhật: 11/05/2017. Lượt xem: 760

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 
   

 

Số: 160/KH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Yên Bái, ngày  08  tháng  5  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết năm học 2016 - 2017, chia tay học viên lớp 12

 
   

 

I. Mục đích yêu cầu.

1. Đánh giá kết quả học tập tu dưỡng của học viên khối GDTX cấp THPT; Tổng kết năm học 2016-2017 nhằm khắc phục những tồn tại trong năm học vừa qua, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được để  thực hiện hiệu quả hơn trong năm học tới.

2. Thông báo tình hình chung của học viên khối 12; Triển khai kế hoạch Lễ bế giảng và tuyên dương học viên khối 12; Triển khai công tác thi THPT quốc gia năm 2017; Chia tay học viên lớp 12.

II. Nội dung tổ chức và phân công thực hiện.

          Tổng kết năm học 2016-2017 và chia tay học viên lớp 12.

          1. Thành phần:

- Đại biểu mời: Lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Thường trực Hội phụ huynh, Đại diện phụ huynh các lớp (05PH/01lớp).

- Đại biểu dự: Lãnh đạo Trung tâm; Các trưởng phòng, tổ trưởng CM; Các giáo viên trực tiếp giảng dạy khối GDTX cấp THPT; Học viên các lớp khối GDTX cấp THPT.

          2. Thời gian: ½ ngày, từ 7h30 phút, thứ Hai ngày 22/5/2017

          3. Địa điểm:Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái.

          4. Chương trình và phân công thực hiện:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

7h00’ – 7h30’

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Đoàn viên chi đoàn Giáo viên

7h30’ – 7h45’

            Văn nghệ

            (3 tiết mục)

 Đ/c Đỗ Thị Huyền Trang

Học viên các chi đoàn học viên thực hiện

7h45’ – 7h55’

Chào cờ, tuyên bố lý do

Đ/c Lê Thị Trường

7h55’ – 8h15’

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nhiệm

8h15’ – 8h35’

Công bố Quyết định khen thưởng, trao thưởng cho Giáo viên và học viên

Đ/c Lê Thị Trường

8h35’- 8h40’

Văn nghệ chia tay học viên lớp 12

(1 tiết mục)

Đ/c Đỗ Thị Huyền Trang

Học viên các chi đoàn học viên thực hiện

8h40’ – 8h50’

Phát biểu chia tay học viên lớp 12

Đ/c Mai Hữu Phòng

8h50’ – 8h55’

Phát biểu cảm tưởng của học viên lớp 12

Học viên lớp 12A

8h55’- 9h00’

Văn nghệ chia tay học viên lớp 12

(1 tiết mục)

Đ/c Đỗ Thị Huyền Trang

Học viên các chi đoàn học viên thực hiện

9h00’

Bế mạc

Đ/c Lê Thị Trường

III. Dự toán kinh phí. (Có bảng dự toán kinh phí kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện.

          1. Phòng Quản lý đào tạo: Chủ trì phối hợp với các bộ phận khác trong đơn vị triển khai thực hiện.

          2. Phòng TC-HC: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ lễ tổng kết: Trang trí, khánh tiết, bàn ghế, nước uống, hoa tươi…

          3. Đoàn thanh niên: Chuẩn bị chương trình văn nghệ chia tay học viên lớp 12 (Đ/c Đỗ Thị Huyền Trang chủ trì).

          4. Đ/c Mai Hữu Phòng chuẩn bị bài phát biểu chia tay học viên lớp 12.

          5. Đ/c Lê Thị Trường chuẩn bị báo cáo tổng kết.

          6. Đ/c Lê Thị Trường điều hành buổi lễ.

          7. GVCN gửi danh sách HSTT cho Đ/c Lê Thị Trường để tổng hợp.

          8. Chuẩn bị phần thưởng và phục vụ trao thưởng: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo, Đ/c Đoàn Phương Hoa.

          9. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm gửi giấy mời phụ huynh học viên của lớp mình.

         10. Các đồng chí trong thành phần có mặt đúng thời gian quy định.        

Nơi nhận:

  - SGD&ĐT (b/c);

  - CBVC đơn vị (email);

  - Lưu: VT, TC-HC.  

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 775 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 820138

Tổng số bản tin: 425

Địa chỉ IP của bạn: 54.82.79.137

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái