Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2017)

Cập nhật: 02/03/2017. Lượt xem: 1604

SỞ GD& ĐT YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

 
 
 

 

 


Số: 54/KH-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 


Yên Bái, ngày  27  tháng 02  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

(08.3.1910-08.3.2017)

 

 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Thông qua các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống của người phụ nữ nói chung và của phụ nữ Việt Nam nói riêng; qua đó nâng cao nhận thức, niềm tự hào về người phụ nữ Việt Nam; kịp thời động viên khích lệ nữ CNVCLĐ đẩy mạnh tinh thần học tập, lao động hiệu quả, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tham gia có hiệu quả các hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đó thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp tạo cơ hội cho các dâu, rể của Trung tâm gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, hiểu hơn công việc của CBVC của Trung tâm, từ đó chia sẻ, động viên, giúp đỡ chồng, vợ hoàn thành tốt công tác, để gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải trở thành Ngày hội cho CNVCLĐ.

 

- Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

II. NỘI DUNG.

Tổ chức gặp mặt, giao lưu toàn thể cán bộ, viên chức cùng dâu, rể của Trung tâm.

          -  Thời gian: 16h00’, thứ Ba, ngày 07/3/2017.

          -  Địa điểm: Nhà hàng Đại Hưng-Số 60, Đường Lê lợi, Phường Đồng Tâm,TP Yên Bái.

          -  Chương trình và phân công thực hiện:

Nội dung công việc

Thực hiện

Đón tiếp đại biểu

Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng,Tổ trưởng.

Dẫn chương trình

Ông Nguyễn Tô Hoán

 

Văn nghệ chào mừng

Đoàn thanh niên (3-5 tiết mục)

Diễn văn ôn lại truyền thống ngày 08/3

Ông Đỗ Thu Hoàng- Đại diện BCH Công đoàn

(Ông Phạm Xuân Thuỷ-PGĐ duyệt bài)

Phát biểu chào mừng ngày 08/3 và tặng hoa đại diện dâu của Trung tâm

Ông Phạm Xuân Thuỷ-PGĐ

Phát biểu chào mừng ngày 08/3 và tặng hoa đại diện nữ CBVC của Trung tâm

Ông Nguyễn Văn Quý

Phát biểu cảm ơn của lãnh đạo đơn vị

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm –Giám đốc

Bế mạc và dự bữa cơm thân mật

Toàn thể CBVC và đại biểu

 

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ.

(Có bảng dự trù kinh phí kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

          1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chương trình: Ông Phạm Xuân Thuỷ-Phó Giám đốc.

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chủ trì chuẩn bị chương trình văn nghệ.

3. Phòng Tổ chức- Hành chính: Đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính, đặt cơm, chuẩn bị hoa tươi, maket.

4. Công đoàn: Phát hành giấy mời, sắp xếp khách ngồi trong Hội trường và dự bữa cơm thân mật.

Yêu cầu các Phòng, tổ chuyên môn, CBVC của đơn vị tích cực triển khai thực hiện để các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ thực sự mang lại ý nghĩa./.

Nơi nhận:

   - Sở GD&ĐT;

   - CBVC(mail);

   - Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 1571 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1344351

Tổng số bản tin: 443

Địa chỉ IP của bạn: 54.211.135.32

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái